At sylw’r Cyfnod Sylfaen / For attention of the Foundation Phase

Tra bo’r gwaith yn parhau ar y llwybr tu allan, a wnewch chi ddilyn y cyfarwyddiadau isod os gwelwch yn dda:-

Gollwng a chasglu eich plant – dilyn y llwybr ar y dde o amgylch yr ysgol at ddrws y dosbarth.

Meithrin – casglu am 11:30 o’r brif fynedfa.

While the works are being carried out on the footpath, please follow the instructions below:-

Dropping off and collecting the children – please follow the footpath to the right and around the school to your child’s classroom door.

Nursery – collect at 11:30 from the main entrance

Diolch yn fawr / Thank you