Ymweliadau â’r Llyfrgell / Visiting the Library

Yn ddiweddar, mae plant y Meithrin a’r Derbyn wedi ymweld â llyfrgell y dref.  Cyfle i gael stori a chwilio am drysorau i’w darllen.

Recently, the children from Nursery and Reception have visited the town’s library.  A chance for a story and a hunt for treasures to read.