Ymweliad Cyfnod Allweddol 2 â Sw Caer / Key Stage 2’s visit to Chester Zoo

Cofiwch fod disgyblion Blynyddoedd 3 i 6 yn ymweld â Sw Caer yfory. Maent angen:

  • pecyn bwyd a diod.
  • gwisgo’r wisg ysgol.
  • côt law.

A note to remind you that Years 3 to 6 pupils are visiting Chester Zoo tomorrow. They will need:

  • a packed lunch. 
  • to wear the school uniform. 
  • a waterproof coat.