Ymarferion Cor / Choir Practices

Ni fydd yna ymarferion cor ar ol ysgol ar nos Lun am weddill y tymor yma. Bydd yr ymarferion yn ail gychwyn ar ddydd Llun, Ionawr 17eg.

There will be no further choir practices for the rest of this term. They will be restarting in the new year on Monday, January 17th.