Ymarferion Côr / Choir Practices

Gan ein bod wedi dychwelyd i gadw swigod/dosbarthiadau ar wahân cymaint â phosib, ni fydd bosib cynnal ymarferion côr ar hyn o bryd.  Byddwn yn ail-edrych ar y sefyllfa ar ddiwedd y mis.

As we have returned to keeping bubbles/classes separated as much as possible, we are not be able to hold choir practices at the moment. We will be reviewing the situation at the end of the month.