Ymarfer cor ysgol heno / School choir practice tonight

Nodyn i’ch hatgoffa bod ymarfer cyntaf côr yr ysgol heno i’r plant sydd wedi ymrwymo i fod yn aelod.  Bydd yr ymarferion bob nos Lun rhwng 3:30 pm a 4:30pm.

A short note to remind you that the first school choir practice is tonight for the children that have committed to be a member.  Practices will be every Monday night between 3:30pm and 4:30pm.