Ymarfer Côr / Choir Practice

Gan fod yr Eisteddfod Sir wedi ei ganslo diwedd y mis, ni fydd ymarfer côr ar ôl ysgol heddiw.

Because the County Eisteddfod has been cancelled the end of this month, there will be no choir practice after school today.