Ymarfer Côr / Choir Practice 16.3.20

Nodwch, os gwelwch yn dda bod ymarfer côr ar ôl ysgol Dydd Llun nesaf, Mawrth 16 tan 4:30pm.  Bydd angen i chi nôl eich plentyn o ddosbarth Bl.5 a 6.

Please note that there will be choir practice after school next Monday, 16th March until 4:30pm.  Please collect your child from the Year 5 + 6 classroom.

Diolch/Thank you