Ymarfer Cor (Bl 3-6) / Choir Practice (Yrs 3-6)

Bydd ymarferion cor yn cychwyn ar ol ysgol brynhawn yfory (01/11) ar gyfer pob disgybl a ddychwelodd y llythyr caniatad cyn hanner tymor.

Choir practice will begin after school tomorrow (01/11) for all pupils that returned the consent slip before half term.