Ymarfer Cor 6.12.21 / Choir Practice 6.12.21

PWYSIG  –  Oherwydd salwch, ni fydd posib cynnal ymarfer cor ar ol ysgol Dydd Llun nesaf (Rhagfyr 6ed).

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

 

IMPORTANT  –  Due to illness, we are having to cancel choir practice after school next Monday (December 6th).

Apologies for any inconvenience this causes.