Ymarfer Cor 29:11 / Choir practice 29:11

PWYSIG – Oherwydd salwch, ni fydd posib cynnal ymarfer cor ar ol ysgol yfory (Tachwedd 29ain). Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

IMPORTANT – Due to illness, we are having to cancel choir practice after school tomorrow (November 29th). Apologies for any inconvenience this causes.