Trip Meithrin a Derbyn i Lerpwl / Nursery and Reception Trip to Liverpool 27.1.23

Nodyn byr i’ch atgoffa mai yfory yw’r dyddiad cau ar gyfer talu am yr ymweliad i Lepwl

Just a quick note to remind you that tomorrow is the closing date for paying for the trip to Liverpool

Diolch/Thank you

Ionawr 2023 Trip Lerpwl Meithrin a Derbyn