Trip Meithrin a Derbyn i Knowsley / Nursery and Reception trip to Knowsley

Nodyn i atgoffa rhieni Meithrin a Derbyn am y trip i Knowsley yfory (Dydd Llun). Plant i wisgo dillad ysgol a chot a bydd angen pecyn bwyd mewn bag cefn ar gyfer cinio. Os ydech chi wedi archebu pecyn bwyd o’r gegin, cofiwch roi bag i’ch plentyn i’w gario. Bydd y bws yn cychwyn yn fuan ar ol 9:00am ac yn ol erbyn tua 3:00pm.

A note to remind Nursery and Reception parents about the trip to Knowsley tomorrow (Monday). Children are to wear school uniform and need a coat. Also a packed lunch in a backpack. If you have ordered a packed lunch from the school, please make sure your child has a bag to carry it. The bus will leave soon after 9:00am and return at around 3:00pm.