Trip Meithrin a Derbyn – 27.1.23 – Nursery and Reception Trip

Nodyn byr i’ch atgoffa bod plant y Meithrin a’r Derbyn yn mynd ar ymweliad yfory i Amgueddfa Lerpwl.  Cofiwch bod angen i’ch plentyn ddod â pecyn bwyd mewn bag y gallant gario ar eu cefnau os gwelwch yn dda.

Just a quick note to remind you that the Nursery and Reception children are going on their trip tomorrow to the World Museum in Liverpool.  Please remember that your child will need to bring a packed lunch in a bag they can carry on their backs comfortably please.

Diolch yn fawr / Thank you

Ionawr 2023 Trip Lerpwl Meithrin a Derbyn