Trefniadau Cyngerdd Nadolig Nos Fercher (Bl. 1 a 2) / Wednesday Night’s Concert Arrangements (Yrs. 1 & 2)

Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd y plant yn ôl i’r ysgol erbyn 5.30yh ar gyfer y perfformiad nos Fercher.

Diolch yn fawr.

We kindly ask you to return the children back to school by 5.30pm for the Wednesday night performance.

Thank you very much.