Pwysig – Mabolgampau Bl 3, 4, 5 a 6 / Important – Years 3, 4, 5 and 6 Sports Day

Rydym yn mynd i orfod newid dyddiad mabolgampau Bl 3, 4, 5 a 6 i bore Gwener, Gorffennaf 5ed. Mae hyn gan fod yr Urdd yn hwyr brynhawn ddoe wedi newid dyddiad eu cystadleaueth athletau (yr ydym yn cystadlu ynddi) i fod ar Orffennaf 4, sef dyddiad gwreiddiol ein mabolgampau ni. Ymddiheurwn os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra.

We are going to have to change the date of the Years 3, 4, 5 and 6 sports day to be on the morning of Friday, July 5th. This is due to the Urdd letting us know late yesterday afternoon that they have changed the date of their Athletics competition (which we are competing in) to be on July 4th, the original date of our sports day. We apologies if this causes any inconvenience.