Plant Bl.1 a 2 / Year 1 and 2 children

Cyngerdd Nadolig 11.12.19 / Christmas Concert 11.12.19

A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn ôl yn yr ysgol erbyn 5:30pm ar gyfer y cyngerdd Nadolig nos yfory os gwelwch yn dda?  Diolch.

Please could you ensure that your child is back at school by 5:30pm for the Christmas concert tomorrow evening?  Thank you.