Pecynnau Gwaith (Bl. 3 i 6) / Work Packs (Yrs. 3 & 6)

Mae croeso i chi gasglu pecyn gwaith i’ch plentyn o’r ysgol heddiw rhwng 11:15am a 3pm.

You’re welcome to collect a work pack for your child from school anytime today between 11:15am and 3pm.