Meithrin a Derbyn wythnos nesaf / Nursery and Reception next week

Er mwyn gallu paratoi ar gyfer y mabolgampau, gwerthfawrogem pe bai posib i ddisgyblion Clywedog, Bers ac Erddig ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff dydd Llun, Mercher, Iau a Gwener wythnos nesaf.

So that they can prepare for the upcoming sports day, we’d appreciate if Clywedog, Bers and Erddig children could wear their PE clothes to school on Monday, Wednesday, Thursday and Friday of next week.