Meithrin a Derbyn / Nursery & Reception

Nodyn i’ch hatgoffa bod croeso i blant Meithrin a Derbyn wisgo dillad parti i’r ysgol yfory.

A reminder that Nursery and Reception children are welcome to wear party clothes to school tomorrow.