Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception – Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Gofynnwn i blant Meithrin a Derbyn ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:-

Clywedog – Dydd Mawrth

Bers – Dydd Gwener

Erddig – Dydd Iau

Bydd angen iddynt wisgo siorts du, Crys-T gwyn, siwmper ysgol a ‘trainers’

We would like the Nursery and Reception children to come to school in their P.E. kit on the following days:-

Clywedog – Tuesday

Bers – Friday

Erddig – Thursday

They will need to wear black shorts, white T-shirt, school jumper and trainers

Diolch yn fawr / Thank you