Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

‘Cynllun Gwên’ / ‘Design To Smile’

A wnewch chi ddychwelyd y ffurflenni ‘Cynllun Gwên’ i’r ysgol erbyn Dydd Mercher, Mawrth 29ain os gwelwch yn dda er mwyn i ni allu cychwyn y rhaglen brwsio dannedd yn syth ar ôl gwyliau’r Pasg.  Diolch yn fawr.

Please could you return the ‘Design to Smile’ forms to school by Wednesday, March 29th so that we can begin the teeth brushing programme after the Easter holidays.  Thank you.