Llun Dosbarth Derbyn yn Y Leader / Reception Class Photo in The Leader

Bydd ffotograffydd o’r Leader yn yr ysgol prynhawn Mercher yma, 13/9/23 i dynnu llun y dosbarth Derbyn.  Bydd angen i’r plant wisgo gwisg ysgol. Os nad ydych yn fodlon i’ch plentyn cael tynnu llun, gadewch i’r athrawes wybod os gwelwch yn dda.

There will be a photographer from The Leader in school this Wednesday afternoon, 13/9/23 to take a photo of the Reception class.  The children will need to wear their school uniform.  If you do not wish for your child to be in this photo, please let the teacher know.  

Diolch / Thank you