I sylw rhieni dosbarth Bers / FAO of Bers class parents

Mae Miss Moreton wrthi yn ffonio rhieni dosbarth Bers yr wythnos yma. Bydd y galwadau yn ymddangos fel ‘No Caller ID’, neu ‘Caller Withheld’ nid rhif yr ysgol.

Miss Moreton is phoning Bers class parents this week. The calls will appear as ‘No Caller ID’ or ‘Caller Withheld’ and won’t display the school’s telephone number.