Gwersi Ymarfer Corff Bl 1 a 2 / Year 1 and 2 PE Lessons

Dyma’r diwrnodau y bydd angen dillad ymarfer corff yn yr ysgol ar ddisgyblion Bl 1 a 2:

Here are the days that Year 1 and 2 pupils will need to bring their PE Kits to school:

Dyfrdwy – Dydd Llun / Mondays

Clwyd – Dydd Mawrth / Tuesdays

Gwenfro – Dydd Mercher / Wednesdays