Gwersi Offerynol / Instrumental Lessons

Yn dilyn diddymu gwasanaeth cerdd ysgolion Wrecsam flwyddyn yn ol, mae yna Gydweithredfa Gerddoraieth wedi ei sefydlu yn Wrecsam sy’n cynnig gwersi offerynol i ddisgyblion. Os hoffech i’ch plentyn gael y cyfle i gael gwersi offerynol yn yr ysgol, gallwch wneud trefniadau a thalu am y gwersi yn uniongyrchol drwy salfe gwe y Gydweithredfa (gweler y ddolen isod). Bydd trefniadau yn cael eu gwneud wedyn i’r athrawon ddod i’r ysgol i gynnal y gwersi. Os yw’ch plentyn yn derbyn cinio am ddim, mae yna fwrsari ar gael gan AALl Wrecsam i gyfranu at gostau’r gwersi – cysylltwch a’r ysgol os am fwy o fanylion am hyn neu am unrhywbeth i’w wneud efo’r uchod.

Following the end of the Wrexham Schools Music Service 12 months ago, the Wrexham Music Co-Operative has been set up to offer pupils instrumental lessons in schools. If you are interested in having lessons for you child, there are details on how to book and pay for lessons on the Co-Operative’s website (see link below). Once lessons have been booked and paid for, arrangements will be made for the music teachers to come to the school. If your child is entitled to Free School Meals, there is a bursary available from Wrexham’s LEA to contribute towards the cost of the lessons – please contact the school if you require more information about this or anything to do with the above.

https://www.wrexhammusiccoop.com/cy/

https://www.wrexhammusiccoop.com/en/