Gwenllian, Llywelyn a Coed Ywen Owrtyn

Neges i rieni a gwarchodwyr dosbarthiadau Gwenllian, Llywelyn a Coed Ywen Owrtyn – a wnewch chi wirio eich ebyst am neges gan yr ysgol os gwewlch yn dda

 

A message for parents of Gwenllian, Llywelyn and Coed Ywen Owrtyn classes – could you please check your emails for a message from the school.