Gwenfro – Ymarfer Corff/P.E.

 

Nodwch, os gwelwch yn dda bod gwersi ymarfer corff dosbarth Gwenfro ar ddydd Mawrth (nid dydd Mercher fel y nodwyd yn y neges wreiddiol)

A wnewch chi yrru eich plentyn i’r ysgol yfory mewn dillad ymarfer corff a bob dydd Mawrth o hyn ymlaen os gwelwch yn dda.  Diolch

Please note that P.E. lessons for Gwenfro class will be on a Tuesday (not Wednesday as stated in the original message)

Please send your child to school in their P.E. clothes tomorrow and following Tuesdays.  Thank you