Gwasanaeth Tân ac Achub / Fire and Rescue Service

 

Diolch i Emma McCulloch o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru am ddod i’r ysgol i gyflwyno sesiwn ar ddiogelwch tân i ddisgyblion blynyddoedd 2 a 5.

Thanks to Emma McCulloch from North Wales Fire and Rescue Service for coming into school to present a session on fire safety to years 2 and 5 pupils.