Gwasanaeth Nadolig Blynyddoedd 3 a 4 / Years 3 & 4’s Christmas Concert

Bydd angen i ddisgyblion Bl 3 a 4 ddod i eglwys San Silyn erbyn 6:00pm heno os gwelwch yn dda gyda’r gwasanaeth yn cychwyn am 6:30pm.

We’d like Years 3 and 4 pupils at St Giles’ Church by 6:00pm tonight if possible please. The service starts at 6:30pm.