Gwaith Cartref Dosbarth Gwenfro – Homework

Mae plant Dosbarth Gwenfro wedi bod yn brysur yn gwneud gwaith cartref ffantastig am y Gofod dros y gwyliau. Diolch am yr holl waith caled a’r ymdrech.

Children from Dosbarth Gwenfro have been busy creating fantastic homework about Space over the holidays. Thanks for all the hard work and effort.