Gwaith Cartref Dosbarth Dyfrdwy – Homework

Mae plant Dosbarth Dyfrdwy wedi bod yn brysur yn gwneud gwaith cartref ffantastig am y Gofod dros y gwyliau. Diolch am yr holl waith caled a’r ymdrech.


Children from Dosbarth Dyfrdwy have been busy creating fantastic homework about Space over the holidays. Thanks for all the hard work and effort.