Grant gwisg ysgol / School Uniform Grant

Mae dolen isod i dudalen wybodaeth gan CBSW am grant tuag at brynu gwisg ysgol. Mae’r dudalen yn nodi pwy all wneud cais, sut i wneud cais, ayyb.

There is a link below to an information page on WCBC’s website regarding a grant towards school uniform. The page notes who can apply, how to apply etc.

https://www.wrexham.gov.uk/welsh/education_w/school_uniform_grant_w.htm

https://www.wrexham.gov.uk/english/education/school_uniform_grant.htm