Gorymdaith Gwyl Dewi / St David’s Day Parade

Bl 3-6 / Years 3-6

Dydd Gwener yma, Mawrth y 1af, byddwn yn mynd a disgyblion Blynyddoedd 3-6 i gymryd rhan yng Ngorymdaith Gwyl Dewi Wrecsam, fydd yn cyhwyn o Llwyn Isaf am 1:00pm. Mae croeso i chi ddod i weld y disgyblion yn gorymdeithio os ydech chi eisiau, mae map o’r llwybr isod.

This coming Friday, March 1st we will be taking our Years 3-6 pupils to take part in the annual St David’s Day Parade in Wrexham. The parade will start at 1:00pm from Llwyn Isaf (outside the Guildhall) and you’re welcome to come and watch the pupils if you wish to do so. A map of the parade route is below.

Llwybr Gorymdaith Gwyl Dewi / St David’s Day Parade Route