ERDDIG – Gwersi Addysg Gorfforol/P.E. Lessons

O wythnos nesaf ymlaen, mi fydd plant dosbarth Erddig yn cael gwers Addysg Gorfforol ar ddydd Gwener.  Gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol bob dydd Gwener.  Ni fydd angen dod â dillad i newid, bydd y plant yn aros yn eu dillad Addysg Gorfforol drwy’r dydd.  Bydd angen gwisgo:-

  • Siorts, trowsus chwaraeon neu leggings du
  • Crys-t gwyn neu grys polo’r ysgol
  • Siwmper ysgol
  • Trainers

From next week onwards, the children in Erddig class will have their P.E. lesson on a Friday.  We would like the children to come to school in their P.E. kit every Friday.  The children won’t need to bring a change of clothing as they will wear their P.E. kit all day.  This is what is needed for the lesson:-

  •  Black shorts/sports trousers or leggings
  • White T-shirt or school polo-shirt
  • School jumper
  • Trainers