Dosbarthiadau Clywedog ac Erddig / Clywedog and Erddig classes

Nodyn i’ch hatgoffa fod angen i ddisgyblion Clywedog ac Erddig ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff yfory. Hefyd, gan fod y tywydd yn addo’n braf, gofynwn i chi roi eli haul arnynt cyn dod i’r ysgol a sicrhau fod ganddynt het neu gap.

Just quick reminder that Clywedog and Erddig pupils need to come to school tomorrow in their PE kit. Also, as it’s promising the weather to be warm, could you please put sun cream on the pupils before they come to school and ensure they have a hat / cap with them.