Dosbarth Derbyn/Reception Class – Ymweliad i Pili Palas/Visit to Pili Palas

Ar ddydd Mercher, Gorffennaf 3ydd, bydd plant y Derbyn yn mynd ar drip i Pili Palas.  Cost yr ymweliad yw £15.00 – i’w dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda erbyn Mehefin 26ain.  Mae’r plant i wisgo gwisg ysgol gyda chôt ac esgidiau addas ar gyfer y tywydd ar y diwrnod.  Bydd angen pecyn bwyd arnynt, neu gallwch archebu pecyn o gegin yr ysgol drwy ParentPay erbyn Mehefin y 26ain.  Os nad ydych wedi archebu erbyn y dyddiad yma, bydd angen i’ch plentyn ddod â phecyn o adref.

On Wednesday, July 3rd the Reception children will be visiting Pili Palas.  The cost of the trip is £15.00 – to be paid through ParentPay by June 26th please.  The children are to wear their school uniform with suitable coat/shoes for the weather on the day.  They will need a packed lunch, or you may order a packed lunch from the school kitchen through ParentPay by June 26th.  If you haven’t placed an order by this date, you will need to provide a packed lunch from home.

Diolch  yn fawr / Thank you