DOSBARTH BERS – Gwersi Addysg Gorfforol / PE Lessons

Mi fydd plant dosbarth Bers yn cael gwers Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher.  Gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol bob dydd Mercher.  Ni fydd angen dod â dillad i newid, bydd y plant yn aros yn eu dillad Addysg Gorfforol drwy’r dydd.  Bydd angen gwisgo:-

Siorts, trowsus chwaraeon neu leggings du

Crys-t gwyn neu grys polo’r ysgol

Siwmper ysgol

Trainers

 

The children in Bers class will have their P.E. lesson on a Wednesday.  We would like the children to come to school in their P.E. kit every Wednesday.  The children won’t need to bring a change of clothing as they will wear their P.E. kit all day.  This is what is needed for the lesson:-

Black shorts/sports trousers or leggings

White T-shirt or school polo-shirt

School jumper

Trainers