Diwrnod Plant Mewn Angen/ Children in Need

Byddwn yn cefnogi elusen plant mewn angen eto eleni. Mae croeso i’r plant ddod i’r ysgol mewn dillad smotiog neu byjamas ddydd Gwener yma, 18fed o Dachwedd. Gellir gwneud cyfraniad ar ParentPay yn dilyn y linc isod, neu gellir gyrru cyfraniad i’r ysgol ar y diwrnod. Diolch am eich cefnogaeth arferol.

We will be supporting Children in Need again this year. The children are welcome to wear something spotty, or their pyjamas to school on Friday, 18th of November. Your are welcome to contribute through ParentPay using the link below, or to bring a donation on the day. Thank you for your continued support.
https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=8252

default icon Plant-mewn-Angen.pptx