Derbyn, Bl.1 a 2 / Reception, Yr.1 + 2

Cofiwch bod plant y dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 yn mynd i’r ganolfan tenis yfory (Dydd Gwener, 24.11.23).  Bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff  – siorts du, crys T gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol. Diolch.

A note to remind you that the children in Reception, Year 1 and 2 will be going to the tennis centre tomorrow (Friday, 24.11.23).  They will need to come to school in their P.E. kit  please – black shorts, white T-shirt with joggers and their school sweatshirt. Thank you