Clwb crefftau Nadolig Derbyn / Reception classes Christmas Craft Club

I sylw rhieni a gwarchodwyr Bers (Derbyn) ac Erddig 

FAO Parents and carers of Bers (Reception) and Erddig

Os ydech am i’ch plentyn fynychu’r clwb crefft Nadolig i blant y dosbarth Derbyn, a wnewch chi ddychwelyd y slip caniatad erbyn yfory os gwelwch yn dda.

If you’d like your child to attend the Christmas Craft Club for Reception class children, please return the permission slip to school by tomorrow please.

Clwb crefftau Nadolig Derbyn / Reception class Christmas Craft Club