Cinio Bl 5 a 6 yfory / Years 5 and 6 lunch tomorrow

PWYSIG – Os ydech am i’ch plentyn gael pecyn bwyd o’r gegin yfory pan fyddant yn mynd i Eglwys San Silyn am y diwrnod i baratoi ar gyfer y cyngerdd, a wnewch sicrhau eich bod wedi archebu drwy ParentPay cgaph heddiw os gwelwch yn dda.

IMPORTANT – If you’d like your child to have a packed lunch supplied by the school tomorrow when they go to St Giles Church for the day, could you please ensure that you have ordered one through ParentPay asap today.

https://ysgolplascoch.cymru/at-sylwr-adran-iau-for-attention-of-the-juniors/