At sylw’r Adran Iau / For attention of the Juniors

Ymarfer yn Eglwys San Silyn

Bydd plant yr adran Iau yn mynd i Eglwys San Silyn am y diwrnod i ymarfer ar gyfer y cyngherddau Nadolig ar y dyddiau isod:-

Blwyddyn 3 a 4    –    Dydd Llun, Rhagfyr 11

Blwyddyn 5 a 6    –    Dydd Mawrth, Rhagfyr 12

Bydd angen pecyn cinio arnynt ar y dyddiau yma os gwelwch yn dda.

PWYSIG    –    Os ydych yn bwriadu archebu pecyn o’r ysgol, mae’r gogyddes angen gwybod o flaen llaw faint i baratoi, felly mae’n hanfodol eich bod yn archebu pecyn drwy ParentPay cyn diwedd y dydd heddiw (6.12.23).  Diolch.

 

Practice at St Giles Church
The Juniors will be going to St Giles Church to practise for their Christmas concerts on the following days:-
Years 3 and 4    –    Monday, December 11
Years 5 and 6    –    Tuesday, December 12
They will need a packed lunch on these days please.
IMPORTANT     –     If you intend to order a packed lunch from school, the cook needs to know in advance how many to prepare, therefore it is essential that you order this through ParentPay before the end of day today (6.12.23).  Thank you.