Canslo ymarfer cor / Choir practice cancelled

Oherwydd cymlethdodau yn codi o’r tywydd heddiw, mae’r ymarfer cor oedd i fod ar ol ysgol heno wedi ei ganslo.

Due to complications because of today’s weather, the choir practice after school today has been cancelled.