Blwyddyn 5 – Diwrnod Technoleg Ysgol Morgan Llwyd / Year 5 – Technology day at Ysgol Morgan Llwyd

Nodyn i atgoffa rhieni Blwyddyn 5 y bydd y disgyblion yn treulio’r dydd yn Ysgol Morgan Llwyd yfory (dydd Iau, 6ed) ar gyfer diwrnod technoleg. Bydd yr ysgol yn gyfrifol am eu cludo yno a’u dychwelyd i’r ysgol erbyn diwedd y dydd. Cofiwch fod angen pecyn bwyd i ginio ar gyfer y disgyblion onibai eich bod wedi archebu un o’r gegin cyn hanner tymor.

A reminder for Year 5 parents that the pupils will be spending the day at Ysgol Morgan Llwyd tomorrow (Thursday 6th) for a technology day. The school will be responsible for taking the children there and returning them to school by the end of the day. Please remember that the pupils will need a packed lunch unless you ordered one from the kitchen before half term.

https://ysgolplascoch.cymru/blwyddyn-5-diwrnod-technoleg-year-5-technology-day/