Blwyddyn 5 – Diwrnod Technoleg / Year 5 – Technology Day

Bydd plant Blwyddyn 5 yn mynd ar ymweliad i Ysgol Morgan Llwyd Dydd Iau, Mehefin 6ed ar gyfer diwrnod technoleg fel rhan o gynllun trosglwyddo cynradd/uwchradd.  Bydd yr ysgol yn gyfrifol am eu cludo yno a dod a nhw yn ôl erbyn 3:30pm.  Bydd angen iddynt ddod a phecyn bwyd ar gyfer cinio neu gallwch archebu pecyn bwyd o’r ysgol.  Os ydych eisiau archebu pecyn o’r ysgol, gadewch i ni wybod cyn yfory os gwelwch yn dda.  Diolch.

On Thursday, June 6th, Year 5 children will be going to Ysgol Morgan Llwyd for a technology day as part of the transition process between primary and secondary.  The school will be responsible for taking them there and returning to Plas Coch by the end of the day.  They will need to bring with them a packed lunch, or you may order one from school.  If you would like to order a packed lunch from school, please let us know before tomorrow. Thank you.