Blwyddyn 3-6 – Sleepy Panda – Years 3-6

Nodyn Atgoffa / Reminder

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, mae angen talu am y bwyd Tsieiniaidd erbyn Dydd Iau, Ionawr 18fed os gwelwch yn dda gan fod y rhifau terfynnol yn mynd i’r bwyty ar y diwrnod hwn.  Diolch.

If you haven’t done so already, please could you pay for the Chinese banquet by Thursday, January 18th as we will be giving the final numbers to the restaurant on this date.  Thank you.