Blwyddyn 1+2/Year 1+2 – Ymweliad i Park Hall/Trip to Park Hall 24.5.24

Nodyn i atgoffa rhieni Blwyddyn 1 a 2 bod angen talu am yr ymweliad ac, os oes angen, archebu pecyn cinio o’r ysgol drwy ParentPay erbyn yfory, Mai 15fed os gwelwch yn dda.

A note to remind Year 1 and 2 parents that you need to pay for the trip and, if required, order a packed lunch from school through ParentPay by tomorrow, May 15th please.

Diolch/Thank you

Blwyddyn 1+2/Year 1+2 – Ymweliad i Park Hall/Trip to Park Hall 24.5.24 – Ysgol Plas Coch