Blwyddyn 1+2 / Year 1+2 – Parti Môr-Ladron / Pirate Party – 18/2/22

Ar ddydd Gwener, Chwefror 18fed, bydd plant Blwyddyn 1+2 yn cael Parti Môr-ladron.  Caiff y plant ddod i’r ysgol mewn dillad môr-leidr.

On Friday, February 18th, Year 1+2 children will be having a Pirate Party.  The children may come to school in a pirate costume.