Blwyddyn 1 a 2 – Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Gwersi Addysg Gorfforol / P E Lessons

Gofynnwn i blant Blwyddyn 1 a 2 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:-

Dyfrdwy       –           Dydd Llun

Gwenfro       –           Dydd Mercher

Clwyd            –           Dydd Iau

Ni fydd angen dod â dillad i newid, bydd y plant yn aros yn eu dillad Addysg Gorfforol drwy’r dydd.

Bydd angen gwisgo:-

  • Siorts, trowsus chwaraeon neu leggings du
  • Crys-T gwyn neu grys polo’r ysgol
  • Siwmper ysgol
  • Trainers

We would like the children in Year 1 & 2 to come to school in their PE kit on the following days:-

 Dyfrdwy        –           Monday

 Gwenfro       –           Wednesday

 Clwyd            –           Thursday

 The children won’t need to bring a change of clothing as they will wear their PE kit all day.

 They will need:-

  •  Black shorts, sports trousers or leggings
  • White T-shirt or school polo-shirt
  • School jumper
  • Trainers

  Diolch yn fawr / Thank you